Simya Danışmanlık Merkezi |
429
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-429,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
BİLİŞSEL GELİŞİM

Hiç düşündünüz mü? Dünyaya geldiğinde hiçbir şey bilmeyen hatta kendilerinin bile farkında olmayan çocuklarımız; nasıl oluyor da yetişkin gibi düşünebilme düzeyine ulaşabiliyorlar?

Bu durum “bilişsel gelişim” ile açıklanmaktadır. Bilişsel gelişim; bireyin algılama, düşünme, anlama, öğrenme ve hatırlama yeteneğini edindiği zihinsel işlemlerin bütünüdür.

Bilişsel gelişim; bireyin doğumundan itibaren çevreyle etkileşimi ve çevrenin anlaşılmasını sağlayan bilginin edinilmesi, kullanılması, saklanması, yorumlanarak yeniden düzenlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarındaki tüm zihinsel süreçleri içine alan bir gelişim alanıdır.

İnsan, bilişsel gücü sayesinde diğer canlılardan üstün hâle gelerek onları egemenliği altına alır. Doğayla başa çıkmaya çalışarak kültürel değerler üretir; teknolojiyi geliştirerek yaşamı kolaylaştırır ve anlamlı kılar.

Biliş, ileri zihinsel süreçleri içerir. Zihinsel süreçler; dikkat, algı, bellek, dil gelişimi, okuma ve yazma, problem çözme, anımsama, düşünme, akıl, yaratıcılık vb. birçok özelliği içerir.

Zihinsel gelişimi hızlandırmanın mümkün olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Ancak bunun için bireyi tanımak, kişiye özel program geliştirmek ve profesyonel yardım gerekir.

Merkezimizde; bireyi tanımaya, güçlü ve desteklenmesi gereken bilişsel alanlarını belirmeye, kişiye özel bilişsel gelişim programları geliştirip uygulamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. CAS Bilişsel Değerlendirme Sistemi ile çocuğumuzun bilişsel performansını ve potansiyelini analiz ediyor, PASS Müdahale Programları ile bilişsel yönden desteklenmesi gerekli olan alanları geliştirmeyi hedefliyoruz.

CAS BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

5-17 yaş aralığındaki okul çağı çocuklarının, bilişsel işlemlerdeki performansını belirlemek amacıyla uygulanan son derece kapsamlı ve bütüncül bir değerlendirme aracıdır. Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere dört bilişsel işlem alanını ölçmektedir.

CAS Bilişsel Değerlendirme Sistemi; 5-17 yaş okul çağı çocuklarının bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı ile İstanbul Üniversitesi tarafından özel olarak eğitilmiş lisanslı uzmanlar tarafından uygulanabilmektedir. CAS aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılmaktadır:

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) belirlenmesinde: CAS, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bilişsel işlem özelliklerinin değerlendirilmesi için uygun bir araçtır. Dikkat ve Planlama Ölçekleri bu tanı düşünüldüğünde özellikle önemlidir. Dikkat Ölçeği; bireyin, seçici dikkatte, uygun uyarıcıya yönelmede ve uygun olmayan uyarıcılara ise direnmede ne kadar başarılı olduğunun belirlenmesi konusunda uygulayıcılara olanak sağlar. Planlama Ölçeği; çocukların, bilişsel aktiviteleri organize etmede ve kendilerini programlamadaki düzeylerini belirlemede ne kadar başarılı olduklarının belirlenmesinde uygulayıcılara iyi bir değerlendirme aracı sağlar.

Öğrenme Güçlüğünün (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi, Garden Variety) değerlendirilmesinde: CAS, öğrenme güçlüğünün altında yatan bilişsel işlemlerin değerlendirilmesini sağlayan bir araçtır. Örneğin, okumadaki şifre çözmeyle ilişkili ardıl bilişsel işlem problemlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlem Puanları okuduğunu anlamayla ilgili olabilir. Aynı şekilde, matematik problemlerinin çözümüyle ilgili planlama güçlüklerinin belirlenmesinde kullanılabilir.

Zihinsel engelli olanların değerlendirilmesinde: Bir çocuğun zihinsel engelli olma ihtimalinin belirlenmesinde CAS, iki açıdan kullanışlıdır. Birincisi, çocuğun eğitim yoluyla sonradan öğrendiği bilgilere çok az ihtiyaç duyan bir değerlendirme sağlar. Böylece çocuk bilgi eksikliği nedeniyle testlerde başarısız olmayacak ve doğal performansı puanlara tam olarak yansıyacaktır. İkincisi, birçok farklı bilişsel işlemin değerlendirilebilmesine olanak sağladığı için ayırıcı tanıya yardımcı olabilecektir.

Travmatik beyin hasarı olanların değerlendirilmesinde: Dört PASS ölçeğinin her biri (Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler), travmatik beyin hasarına karşı hassas olan çok çeşitli bilişsel işlemlerin ölçümüne olanak sağlar. Organizasyon, dürtü kontrolü, dikkat, problem çözme ve planlama özellikle travmatik beyin hasarı olan çocuklarda sorun oluşturmaktadır. CAS bu bilişsel fonksiyonları kapsamaktadır.

Ciddi duygusal bozuklukları olanların değerlendirilmesinde: CAS, ciddi duygusal bozuklukları olan çocukların değerlendirilmesinde de yardımcı olabilecek bilgiler sağlar. Bu çocukların davranış kontrolü, diğer kişilerle yaşadıkları sosyal problemleri ve dürtüsellikle ilgili olarak yaşadıkları güçlükleri CAS Planlama ölçeğindeki düşük puanlarla ilişkilendirilebilir.

Üstün zekâlı çocukların değerlendirilmesinde: CAS’in dört ölçeği de üstünlüğün değerlendirilmesi için gerekli olan bilişsel işlemlerin belirlenmesine olanak sağlar. CAS, bilişsel işlemlerin geniş kapsamlı bir şekilde ölçümüne olanak sağlar ve geleneksel zekâ testleriyle ölçülemeyen bilişsel alanlarda üstün olan bireyleri belirleyebilir. Ölçülen fonksiyonların daha geniş kapsamlı olması nedeniyle geleneksel testlerle belirlenenlere göre daha çeşitli alanlarda üstün olan çocukları belirleyebilir.

Planlama problemleri olanların belirlenmesinde: CAS, çocuğun planlama ve organizasyon düzeyini değerlendirmek için  sistematik ve yapısal bir yöntem sağlar. Planlama alt testleri çocuğun etkinlikleri organize etmesine, uygun stratejiler kullanmasına, dürtüselliğine,  davranışlarını düzenlemesine ve değerlendirilmesine karşı hassastır.

Başarının önceden kestirilmesinde: CAS, çocukların akademik başarılarını önceden kestirmeyi hedeflemektedir. PASS  ölçeklerinin her biri akademik performansın özel alanlarındaki başarı ve başarısızlıklarla ilişkilidir. Tam Ölçek Standart Puanı, temel başarının önceden belirlenmesinde en iyi göstergedir. Dört PASS ölçeğinin her birine ait standart puanlar da akademik performansın özel alanları ile ilişkilidir.

PASS BİLİŞSEL MÜDAHALE PROGRAMI

Beynin çok yönlü çalışmasını destekleyen ve geliştiren programın amacı; bireylerin planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl işlemler alanlarını geliştirip öğrenme performansını yükseltmektir. PASS Bilişsel Müdahale Programı, dört önemli bilişsel işleve odaklanır:

Planlama: Planlamaya dayalı bilişsel işlemlerin bileşenleri ile sorun çözme ve stratejik düşünme becerisi, bilişsel farkındalık ve üst biliş desteklenebilmekte ve akademik alanda performansa dönüştürülebilmektedir. Bu amaçla öğrencilerin akademik sembol kullanma performanslarını destekleyen etkinlikler ile akademik çalışmalar sırasında hız ve güç dengesinin kurulumu için yapılandırılmış etkinlik örnekleri sunulmaktadır.

Dikkat: Öğrenmede etkin rolü olan bir diğer bilişsel işlemi dikkat ve bileşenleri oluşturmaktadır. İfadesel dikkat, algısal dikkat ve dikkatteki devamlılık başta olmak üzere seçicilik, odaklaşma ve uyarım eşik değerleri üzerine yürütülen çalışmalar akademik performansa yansımaktadır.

Eşzamanlılık: Öğrenmede üst düzey düşünme becerileri için tanımlanan bilişsel işlemdir. Bu bilişsel işlemin bileşenlerinin (uzamsal ilişkiler, anlama ve muhakeme) akademik alanda etkin kullanımı için faaliyet örnekleri sunulmaktadır. Bu çalışmalarla öğrencinin görsel ve sözel içerikli uyaranları analitik ilişkilendirmelerle kullanabilmesi, simgesel açıklamaları imgesel tanımlamalara dönüştürebilmesi hedeflenmektedir.

Ardıllık: Hafızanın etkin kullanım alanı ile ilgili bilişsel işlemi temsil eder. Ardıl bilişsel işlemi temsil eden faaliyetlerle sözel içerikli uyaranların kısa süreli hafızada bir bütünlük içinde kullanılabilmesi hedeflenmektedir.

PASS Bilişsel Müdahale Programı ile beynin bütüncül olarak çalıştırılması hedeflenmektedir. Program kapsamında öncelikle CAS Bilişsel Değerlendirme Sistemi uygulanır. Böylece öğrencinin hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenmiş olur. Sonuçlar doğrultusunda bireye özel bir müdahale programı hazırlanır. Haftalık seanslar halinde uygulanan bilişsel destek programının amacı; öğrencinin okulda yaşadığı akademik güçlükleri azaltmak, kalıcı öğrenmenin yolunu açmak ve öğrenciyi çok yönlü geliştirmektir.

Merkezimizde; dikkat, algı, hafıza, görsel ve işitsel beceriler, bilgiyi işleme hızı, yürütücü işlevler, akıl yürütme, problem çözme gibi öğrenme ve ders başarısının altında yatan temel bilişsel beceriler çok yönlü ve tüm duyulara hitap eden çalışmalarla desteklenmektedir. Bilgi değil beceri merkezli bu program kapsamında kalıcı öğrenmenin, yaratıcı düşünmenin yolunun açılması hedeflenmektedir. Öğrenciyi çok yönlü destekleyerek gerek bilişsel, gerekse duygusal ve davranışsal alanları etkileyen problem durumların ortadan kalkması amaçlanmaktadır.

PASS Müdahale Programı Kimlere Uygulanır?

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara,
 • Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) yaşayan çocuklara,
 • Okumakta, okuduğunu anlamakta ve matematiksel işlemlerde zorlanan çocuklara,
 • İşitsel ve görsel algılama zayıflığı olan çocuklara,
 • Bilgiyi işlemekte güçlük yaşayan çocuklara,
 • Öğrenmekte ve hatırlamakta zorlanan çocuklara,
 • Parlak ve üstün zekâlı çocuklara,
 • Bu tür sorunlar yaşamadığı halde bilişsel becerilerini geliştirerek hem okulda hem de günlük yaşamda beyin performansını artırmak isteyen çocuklara uygulanmaktadır.
PREP DİSLEKSİ MÜDAHALE PROGRAMI

Disleksi; zekâ düzeyi normal veya normalüstü olmasına karşın, okuma hızı, okuma kalitesi, okumayı öğrenme hızı, okuduğunu anlama ve anlatma becerisi yaşıtlarına ve zekâsına kıyasla beklenenin altında olan okuma bozukluğunun genel adıdır.

Okuma becerisi, yazılı bilginin anlam kazanmasıdır. Bir sesin anlamsal ya da bütünsel bir karşılığa ulaşması, kelimeleri okuma ve kodlamanın temelini oluşturur. Bir yazıyı okurken aslında her harfi ayrı ayrı algılamak ve anlamlı bir bütüne dönüştürmek gerektiğinden, okuma oldukça kompleks bir beceridir.

Okumayı öğrenmek her okul çocuğunun içinden geçtiği önemli bir süreçtir ve kimi çocuk için zor bir hale dönüşebilir. Çoğu öğrenci yaygın eğitim yöntemleriyle okumayı öğrenirken, bazı öğrenciler bu yöntemlerden fayda sağlayamaz ve okumayı öğrenmede problemler yaşarlar.

Okuma güçlüğü yaşayan çocukları iki grupta ele almak mümkündür. İlk grup, kelime okumada zorlanan ve bundan dolayı okuduğunu anlamada güçlük yaşayanlar olarak tanımlanabilir. İkinci grup ise okuma becerisi sınıf düzeyine uygun olmasına rağmen okuduğunu anlamada güçlük yaşayanlardır.

Disleksi Belirtileri Nelerdir?

 • Okumayı öğrenirken zorluk yaşama
 • Okuma hızının beklenenin altında olması
 • Harfleri karıştırma (b, d, p vb.) harf atlama, kelimeleri değiştirerek okuma
 • Okuduğunu anlama ve anlatmakta zorlanma
 • Noktalı ve noktasız harfleri yazıp okurken birbirine karıştırma
 • Yazarken zorlanma; harf atlama, bozuk yazma, sıra, satır atlama
 • İmla kurallarını uygun yazmakta zorlanma
 • Rakamları ters yazma (3 – 6 – 9… gibi)
 • 6-9, 3-8, 7-4 gibi rakamları birbirinden ayırt etmede zorluk yaşama
 • Sıralı ezber gerektiren konuları ezberlemekte güçlük çekme.
 • Haftanın günlerini, ayları ve mevsimleri sıralamakta zorlanma
 • Çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanma
 • Renkleri ve yönleri ayırt etmekte zorlanma
 • Bir konu hakkında fikrini iyi ifade etmekte zorlanma
 • Toplama ve çıkarma işaretini karıştırma
 • Ayakkabılarını bağlama gibi motor becerilerde zorlanma
 • Okula gitmeyi ve ödev yapmayı istememe

PREP Nedir?                

Prof. J. P. Das tarafından geliştirilmiş, PASS teorisinin eşzamanlı ve ardıl işlem özellikleri üzerine kurulmuş bir okumayı geliştirme programıdır. Çünkü okuma için özellikle bu iki işlem etkindir.  Okumayı ilk öğrenme döneminde ardıl işlem etkinken, okuduğunu anlamanın daha çok eşzamanlı işlem ile bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Tüm bu süreç boyunca, planlama ve dikkat doğrudan ele alınmasa da her etkinliği gerçekleştirmek için sürece mutlaka dâhil olmaktadırlar. Sonuç olarak okuma güçlüğünün eşzamanlı ve ardıl işlemlerdeki sıkıntılardan doğduğu savunulmaktadır. Bu nedenle de PREP bu iki işlem üzerine kurulmuştur.

PASS teorisiyle temellendirilen PREP 10 alt görevden oluşur. Bu görevlerin dördü Ardıl İşlemleme Geliştirme, dördü Eş Zamanlı İşlemleme geliştirme, ikisi de her iki alandaki becerileri geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Her görev için global ve köprüleme olmak üzere iki farklı içerikte egzersizler oluşturulmuş ve her oturum bu egzersizleri kapsayacak şekilde planlanmıştır.

PREP bireylerin ardıl ve eş zamanlı bilişsel stratejilerini geliştirmeyi hedeflemekle birlikte, bireyin dikkatini istemli ve seçici bir şekilde göreve veya bilgiye ulaşmaya odaklayabilmesini geliştirmeyi de hedeflemektedir. Görevler sırasında ise bireyin geliştirdiği stratejileri ve yöntemleri içselleştirmesi beklenmektedir. Doğrudan öğretim programlarının aksine PREP, spesifik okuma yöntemlerini öğretmekten kaçınır. Bunun yerine bireyin kendi stratejisini oluşturmasını, bunu sözel olarak ifade etmesini ve içselleştirmesini teşvik eder.

PREP Kimler İçindir?

Okuma yazma eğitimi almış ancak kendisinden ve yaşından beklenen düzeyde okuma yapamayan, okuduğunu anlamakta zorluk yaşayan çocuklar için geliştirilmiş bilişsel ve bilimsel bir müdahale programıdır.

Neden PREP?

 • Yapılandırılmış ve uygulayıcının ne yapacağının açık olduğu bir programdır.
 • Uygulayıcının yaratıcılığı için de yer bırakmaktadır.
 • Ortalama 20 seans sonrasında sonuç alınması beklenmektedir.
 • Bireysel olarak uygulanmaktadır.
 • Okuma ve okuduğunu anlama güçlüğü çeken tüm öğrencilerde kullanılabilmektedir.
 • Uluslararası geçerliliği ve güvenilirliği olan bilimsel bir programdır.
 • Okumayı; doğrudan okuma alıştırmaları üzerinden değil de okumanın altında yatan bilişsel sistemler üzerinden yani temelinden iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Kimler Uygulayabilir?

CAS Bilişsel Değerlendirme Sistemi Sertifikasına sahip, PASS Müdahale Programı Eğitimi almış ve PREP uygulayıcı lisansı olan profesyoneller tarafından uygulanabilir.

 

DİKKAT ANTRENÖRLÜĞÜ

Dikkat, uyaranlar üzerinde yoğunlaşabilme becerisidir. Dikkat bir yönelme ve katılma çabası, yeni bir bilginin alınmasına ve kavranmasına yönelik bir hazırlıktır.

Dikkatimiz sayesinde uyarıcıların temel özelliklerini algılar, niteliklerini tanıyıp ayırt edebiliriz. Diğer bir deyişle dikkat düzeyimiz; uyarıcıları algılama, tanıma, ayırt etme ve kullanabilme becerimizi belirler.

Dikkat çoğu yerde zekânın dahi önüne geçer. Çünkü dikkatsiz bir bireyin zekâsını ve potansiyelini kullanabilmesi mümkün değildir. Zekâ, ancak dikkat sayesinde bir anlam ifade eder.

Dikkatini kullanamayan, odaklanamayan, gördüğünü ve duyduğunu algılayamayan kişiler yaşamın her alanında güçlükler yaşarlar. Özellikle de derslerde ve eğitim hayatında! Bu çocuklar öğrenme konusunda akranlarına göre dezavantajlı konumdadırlar. Öğrenmenin ilk basamağı olan beyindeki bilgi girişi birimi, dikkat eksikliği olan çocuklarda yeterince çalışmaz. Birey, bilgiyi zihne aktaramaz. Bu durumda verimli bir öğrenme gerçekleşmez. Dikkatini veremeyen bireyler öğrenemez ve öğrenemedikçe de zihinsel çalışmalardan uzaklaşırlar.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) nedir?

DEHB, tipik olarak kendini çocukluk çağında dikkatsizlik, aşırı hareketlilik, unutkanlık, kontrolsüz tepkiler ve ilginin başka şeylere kolayca kayması şeklinde gösteren bir gelişim bozukluğudur. DEHB, 4 ana başlıkta toplanabilir: Dikkat eksikliği, Dürtüsellik, Zamanlama problemi ve Hiperaktivite. DEHB, genellikle çocukluk dönemi hastalığı olarak bilinse de erişkinlik döneminde de devam edebilmektedir. Tanı ve tedavinin eksik kaldığı durumlarda okul ve iş hayatından insan ilişkilerine dek yaşamın birçok alanını olumsuz etkiler.

Dikkat eksikliği belirtileri nelerdir?

 • Derslerde önemli detayları fark edememe,
 • Basit hatalar yapma, yapılan işin dikkatsiz ve dağınık yapılması,
 • Bir işle uğraşırken diğer insanların ilgisini çekmeyen bir ses veya olay nedeniyle yapılan işin bırakılması,
 • Uzun dönemli odaklanma gerektiren işlerde başarısızlık,
 • Konsantrasyon gerektiren ev ödevlerini, kâğıt işlerini tamamlamakta zorlanma,
 • Yapılması gereken işleri erteleme, ağırdan alma, geciktirme,
 • Randevuları, yapılması gerekenleri unutma,
 • Günlük aktiviteleri zamanında yapamama,
 • Konuşma sırasında karşısındakini dinlemekte zorlanma,
 • Konuşmaları akılda tutamama vb.

Hiperaktivite belirtileri nelerdir?

 • Oturduğu yerde duramama, kıpır kıpır olma,
 • Sürekli ayağa kalkıp amaçsızca dolaşma,
 • Etrafa koşma, eşyalara tırmanma,
 • Nedensiz huzursuzluk hali,
 • Aşırı konuşma,
 • Her an hareket halinde olma vb.

Dürtüsellik belirtileri nelerdir?

 • Sabırsızlık,
 • Herhangi bir soru tamamlanmadan önce aceleyle ve tam düşünmeden cevap verme,
 • Sıra beklerken zorlanma,
 • Diğer kişilerin sözünü kesme,
 • Uygunsuz zamanlarda konuşma vb.

Zamanlama problemi belirtileri nelerdir?

 • Sınavlarda zamanın yetmemesi,
 • Evden ya da işyerinden çıkarken zamanı ayarlayamama,
 • Sürekli geç kalma vb.

 

DİKKAT ANTRENÖRLÜĞÜ (ATTENTIONER) PROGRAMI

Almanya’nın Bremen Üniversitesi’nde nöropsikolojik tabanlı olarak geliştirilmiş bir bilişsel müdahale programıdır. Öğrenme psikolojisi ve nöropsikolojik temellere dayanmaktadır. 20 seanstan oluşan programın her bir oturumu 60 dakika olup bireysel olarak uygulanmaktadır. Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir. Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışmalar somutlaştırılır.

Faydaları Nelerdir?

İlk ve Ortaokul çağındaki çocukların dikkatini ve yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştirmek için yapılandırılmış, eğlenceli elementlerle desteklenmiştir. Oturumlardaki egzersizlerle çocuğun seçici dikkat, bölünmüş dikkat, odaklanma ve zamanlama işlevlerinin iyileşmesi, dikkat süresinin uzatılması, problem çözme yeteneklerinin gelişmesi amaçlanmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocukların yanı sıra, dikkatini geliştirmeyi ve derslerinde başarılı olmayı hedefleyen çocuklarda da etkili olmaktadır.

Kimler Uygulayabilir?

Bu alanda özel eğitim almış ve Dikkat Antrenörü / Attentioner sertifikasına sahip lisanslı profesyoneller tarafından uygulanabilir.

WISC-R ZEKA TESTİ

6-16 yaş aralığındaki bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bir zekâ testidir. Test sonucunda; sözel, performans ve genel olmak üzere üç zekâ bölümü elde edilir.

WISC-R ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilir, böylece zihinsel performansına uygun eğitim desteğini erken yaşlarda verme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Geçerlik ve güvenirliği yüksek olan WISC-R Zekâ Testinin; alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama esaslarının belirginliği, psikometrik özelliklerinin doyuruculuğu tercih edilmesini sağlamaktadır.

WISC-R zekâyı çeşitli boyutlardan meydana gelmiş bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Ölçekteki her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekânın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki anlamlı sapmalar klinik veri niteliği taşır. Tecrübeli bir testör yaşantısal gözlemleriyle birlikte bu sapmaları yorumlayabilir ve muhtemel patolojileri tespit edebilir (Özel öğrenme güçlüğü, disleksi gibi).

Ayrıca üstün yetenekli çocuklara eğitim veren resmi okul ve kurumlar da WISC-R testi sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedirler.

MATH MATEMATİKSEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ PROGRAMI

İlkokulun ortalarına doğru, bazı çocuklar matematik dersine olan ilgilerini tamamen kaybederler. Bu durumun ortaya çıkmasında etkili iki faktör vardır: Okulda verilen yönergelerin yetersizliği ve öğrencinin bilişsel yetersizlikleri.

İyi haber ise, bu duruma yardım edebilmek için birçok bilimsel aracın geliştirilmiş olmasıdır. Türkçe MATH Programı bahsedilen kuralları ve araçları kullanarak, çocuğun matematiksel konsept temellerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak, araştırmalar rehberliğinde oluşturulmuş sağaltım yöntemlerini ortaya koymaktadır. Türkçe MATH modülleri, matematiğin temellerini mantıklı bir yaklaşımla öğrenmek amacıyla yapılandırılmıştır.

Matematik yaparken çocuklardan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi hesaplamalar yapmayı öğrenmeleri istenir. Diğer taraftan problemleri anlamaları ve ardından hesaplama yapmayı öğrenmeleri de gerekir. MATH Programında matematik öğreniminin başında öğrenilen başlıca beş matematik becerisi vardır:

 • Büyüklük ve Değer
 • Sayı Doğrusu
 • Sayıca Çokluk
 • Sözlü ve Sözlü Olmayan Eşzamanlılık
 • İşleyen Bellek

Bu aktivitelerin amacı belirtilen becerilerin ve hesaplamaların bilişsel temelini oluşturmak ve ortaya çıkarmaktır. Başka bir deyişle, yöntemlerin ve konseptlerin ezbere öğrenilmesindense anlaşılmasını sağlamaktır.

Neden MATH?

MATH, matematik öğrenmeye başlamış tüm çocuklar için birçok avantaja sahiptir:

 • Matematiğin temellerini öğrenmek için oluşturulmuş bir programdır.
 • Hesaplamaların ve problemlerin anlaşılması ve yapılabilmesi için gerekli yapı taşlarını oluşturur.
 • Hesaplama için planlama stratejileri ve eş zamanlı olarak da problemlerin ana fikirlerinin işlemlenebilmesi için farklı bilişsel işlemlerin altyapısını hazırlar.
 • Matematiği öğrenmek için gerekli temellerin anlaşılmasını ve pratiğinin yapılmasını destekler.
 • Olguların akılda kalması için ezbere dayalı bir öğrenme gerektirmez.
 • Resimler ve grafikler yoluyla, her bir modülün içeriği, çocukları sayıları öğrenebilmeleri için motive eder.
 • Kendi kendine öğrenmeyi destekler ve etkileşimlidir.
 • Program her bir çocuk için bireysel olarak düzenlenebilir. Bu durum, Matematiksel Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) olan çocuklar için büyük önem taşır.

MATH kimler içindir?

 • Türkçe MATH, ilkokul çocukları için yapılandırılmıştır.
 • Normal gelişim gösteren ve matematiksel öğrenme güçlüğü (diskalkuli) geliştirme riski altında olan çocuklar için uygulanabilmektedir.

Kimler uygulayabilir?

Türkçe MATH Programını yalnızca, Türkçe PREP lisansına sahip olan profesyoneller uygulayabilir.

DETAYLI BİLGİ VE RANDEVU İÇİN TIKLAYIN
Whatsapp.