Simya Danışmanlık Merkezi |
249
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-249,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Psikolojik danışma; bireyin kendini gerçekleştirmesine, problemlerini çözebilecek bir olgunluk ve bağımsızlık seviyesine erişmesine yardımcı olmak için, psikolojik yaklaşımlarla yürütülen, planlı bir öğrenme ve etkileşim sürecidir. Psikolojik danışmanın amacı; bireyin kendini tanımasını ve kendi güçlerine güvenmesini sağlayarak, kişisel ve toplumsal gelişimine yardımcı olmaktır.

Psikolojik Danışmanlık Nasıl Bir Süreçtir?

Psikolojik sorunları çözmek belirli bir süreç gerektirir. Süreç, danışan ve psikolojik danışmanın bir araya gelmesiyle başlar. Karşılıklı etkileşim içerisinde ve profesyonel yaklaşımlarla devam eder. Aşamalı olarak ilerler ve nihai hedefe varmasıyla son bulur. Hedef; yardım sürecini gerekli kılan güçlüğün ya da problemin çözümüdür. Psikolojik Danışmanlık sürecinin kendi içerisinde bir sistematiği vardır:

 • Tanışma ve ilişki kurma
 • Problemin tanımlanması
 • Hedefin tanımlanması ve yapılandırılması
 • Uygun psikolojik danışma yöntemlerini belirleme ve uygulama
 • Sonuçlandırma
 • Takip

Bu basamakların her biri psikolojik danışma sürecinin ayrılmaz bir parçası olup danışmanlık süreci tamamlanıncaya kadar varlığını sürdürür. Problemin çözümü ve hedefe ulaşma, danışmanlık sistematiğinin danışan ve danışman tarafından sağlıklı işletilmesiyle mümkündür.

Merkezimizde uyguladığımız psikolojik danışmanlık hizmetleri karşılıklı saygı, güven, sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Psikolojik danışma sürecinde danışmanınızın sorumlulukları; gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, konuşmak istediğiniz her konuda sizi yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlemek, açık ve dürüst davranmak, problemin çözümünde size yardımcı olmaktır.

Psikolojik danışma sürecinde danışanın sorumlulukları ise; randevu sistemiyle belirlenen gün ve saatte görüşmelere devam etmek, görüşme sırasında rahatsızlık duyduğu konularda olabildiğince açık ve dürüst konuşmak, danışmaya ilişkin verilen ödevleri yerine getirmektir.

Danışmanlık görüşmeleri 45 dakikalık seanslar şeklinde uygulanır. Görüşme sıklığı bireyin ihtiyacına göre hafta bir, iki haftada bir veya daha uzun aralıklarla planlanır. Problem durumun çözümlenmesiyle birlikte danışmanlık süreci de aşamalı olarak sonlandırılır.

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

Çocuklar ve ergenler de yetişkinler gibi varoluşlarında bazı zorlu süreçlerden geçebilir, çeşitli sorunlar yaşayabilirler. Bu süreçleri sağlıklı tamamlayabilmeleri için, yaşanan problemlerin, çocuğun etkileşime girdiği aile, okul ve yakın sosyal çevreyle birlikte, uygun yaklaşımlarla ele alınması gerekmektedir.

Çocuk, ergen ve aileleri ile birlikte yürütülen danışmanlık sürecinin amacı; aileyi ve çocuğu tanımak, yaşanan sorunların çözümü konusunda rehberlik etmek, psikolojik danışma sürecinin aşamalarına uygun olarak seanslar planlamaktır.

Çocukluk ve onu takip eden ergenlik, kişinin fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan hızlı değişim gösterdiği dönemlerdir. Birçok yetişkinin düştüğü en önemli yanılgı, çocuk ve ergenlerin yetişkinlerden tek farkının yaş olduğunu düşünmek ve onları “yaşı küçük yetişkinler” olarak algılayıp, çocuk ve ergenlik dönemlerinin kendine özgü süreçlerini göz ardı etmektir. Ailelerin çocuklardaki duygusal ve davranışsal değişimleri fark etmeleri ve olası sorunları öngörüp büyümeden harekete geçmeleri oldukça önemlidir.

Hangi Sorunlar Ele Alınır?

 • Kardeş kıskançlığı,
 • Okul korkusu,
 • Özgüven eksikliği,
 • Benlik ve kimlik gelişimi sorunları,
 • Arkadaş grupları ile ilgili sorunlar,
 • Sosyal İletişim Becerileri,
 • Aileyle ilişki sorunlar,
 • Riskli davranışlar,
 • Otorite ile ilgili sorunlar,
 • Okul ve akademik konularda sorunlar,
 • Sınav kaygısı sorunları,
 • Ergenlik depresyonu,
 • İçe kapanma,
 • Yalnızlaşma vb.

Ortaya çıkabilecek sorunların yanı sıra, beklenen sağlıklı değişimler de bireyin birçok alanda (duygusal, zihinsel, aile / okul ortamı gibi) ciddi güçlükler yaşamasına sebep olabilir. Bu nedenle, çocuk ve gençlerle çalışan uzmanların ilk amacı; gelişimsel süreci göz önünde tutarak yaşanmakta olan duygusal ve davranışsal güçlüğün ne kadar beklendik olduğunu değerlendirmek ve olası sorunların çözümü için bireye ve ailesine yardımcı olmaktır.

Ayrıca, güçlükler ve sorunlar yaşanırken fark edilmeyen önemli bir nokta da, her gencin mutlaka güçlü bir yanının olduğudur. Bu güçlü yanı keşfetmek de danışmanlık sürecinin değerli bir parçasıdır.

Çocuk ve ergenlerle çalışırken ilk görüşmede kişinin kendisinde ve gerekiyorsa ailesinde var olan sorununa ve gelişimsel öyküsüne ilişkin bilgiler alınır. Takip eden seanslarda değerlendirme amaçlı bazı testlerin uygulanması gerekebilir.

Danışmanlık süreci içerisinde çocuk ve ergenle bazı seanslar bireysel olarak, bazı seanslarda ise aileyle birlikte görüşme yapılabilir.

Seansların Süresi ve Sıklığı Ne Kadardır?

Görüşmeler 45 dakikalık seanslar şeklinde ve ihtiyaca göre haftada bir veya iki haftada bir olacak şekilde planlanır. Danışmanlık sürecinde belirlenen hedeflere yaklaşma durumuna göre seans sıklığı arttırılabilir veya azaltılabilir.

Danışmanlık sürecinde, ilaç tedavisi gerektiren bir psikiyatrik bir durum tespit edilirse, kişinin kendisine veya bir başkasına zarar verme olasılığı varsa veya psikiyatrik bir kriz söz konusuysa, danışan ve ailesi bilgilendirilerek bir psikiyatra yönlendirilir.

İlk seans tanışma ve değerlendirme amaçlıdır. Bu seansta danışanın yaşadığı sorunun ne olduğu, sorunun kaynakları, psikiyatrik ve medikal durumlar ve psikoterapiye uygunluk değerlendirilir, danışma planı oluşturulur. Bunun için hem birey hem de aileyle görüşülür. Görüşmenin sonunda ortaya çıkan değerlendirme bireyle ve anne babayla paylaşılır, sonraki görüşmeler birlikte kararlaştırılır.

Gençlerle yürütülen danışmanlık seansları bireysel olarak yapılır. Gerekirse kendisinin izniyle aile de görüşmeye dâhil edilir. İlk değerlendirme sonucu yine kendisiyle ve izin verdiği ölçüde anne babayla paylaşılır. Sonraki seanslar danışanla birlikte kararlaştırılır.

Sorunlar henüz ortaya çıkmadan veya henüz başlangıç aşamasındayken “önleme amaçlı psikolojik destek” için sizleri danışmanlık merkezimize bekliyoruz.

ÇÖZÜM ODAKLI DANIŞMANLIK

Pek çok insan yaşamı boyunca çok farklı güçlüklerle karşılaşır. Bu problemler karşısında bazen yakınır, bazen sitem eder, bazen çözüm yolları arar, bazen de çözümsüzlüğe inanır. Artan problemler karşısında pes eder. Bireyin yaşamı, öğrenilmiş bir çaresizliğe dönüşür. Zamanla çözüm bulamayacağını düşündüğü için çözüm arayışını da terk eder. Böyle durumlarda bireyin odak noktası çözemeyeceği problemler olur ve hayatı bir karmaşaya dönüşür.

Çözüm Odaklı Danışmanlık; problemin kendisinden çok çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşımdır. Danışanın güçlü yönleri üzerine yoğunlaşır. Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır. Bu durum danışanın öz güveni üstünde olumlu bir etki oluşturur. Amaç; danışanın özgüvenini destekleyerek sorunların daha baş edilebilir olduğunu fark ettirmektir.

Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı’nın temel amacı; danışanı, sorunları anlayıp analiz edebilmesi için sorun üzerinde konuşmaktan çözüm üzerinde konuşmaya doğru yönlendirmektir. Böylece bireyin başardığı ve başarabileceği olumlu özellikleri görmesi sağlanır. İşleyen ve işleyecek olan çözümlere odaklanılır. Danışan; geçmişteki başarılarının farkına varır, gelecekte de başarabileceğine olan inancı artar. Sonuç olarak; bu yaklaşım sayesinde problemin çözümü için gerekli olan güven ve güce sahip olduğunu fark eder.

OYUN TERAPİSİ

Gerekli oyun materyallerinin bulunduğu oyun odasında uygulanan, çocuğun gelişimini hedefleyen bir danışmanlık yöntemidir. Bu süreçte çocuğun kendini ifade edebilmesi, duygu, düşünce ve davranışlarını keşfedebilmesi amaçlanır. Oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocukların sorunları çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.

Niçin Oyun Terapisi?

Çocuklar, içinde bulundukları ruhsal problemleri sözlü ifade etmede ve uzun süreli dikkatte çok zorlanırlar. Çocuğun uzun süreli terapiye alınması gözlemlenmesi için oyun-terapisi klasik terapi yöntemlerine göre çok daha başarılı sonuçlar vermektedir.

Hangi Sorunlarda Kullanılır?

Oyun Terapisi başta depresyon, kaygı problemleri, takıntılar, içe kapanıklık, kardeş kıskançlığı ve davranış sorunları olmak üzere hemen hemen her ruhsal bozuklukta ana tedavi ya da yardımcı tedavi yaklaşımı olarak kullanılabilmektedir. 3-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanması önerilmektedir.

Kimler Uygulayabilir?

Bu alanda eğitim almış bir çocuk psikoloğu ya da psikolojik danışman tarafından, sadece bu amaçla hazırlanmış alanlarda uygulanabilir.

Danışmanlık Süreci Ne kadardır?

Öngörmek oldukça zordur. Süreci; çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel dönem, yaşadığı problem durum ve problemin derinliği belirler. Haftada 1 ya da 2 defa uygulanan oyun terapi seansları birkaç oturumda sonlanabileceği gibi birkaç ay da sürebilir.

DETAYLI BİLGİ VE RANDEVU İÇİN TIKLAYIN
Whatsapp.